MISSIE

Onze missie

Ook in de toekomst moet Nederland een antwoord vinden op de economische en maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. Nieuwe technologische, vaak digitale uitdagingen vereisen een krachtige publiek-private samenwerking.

Opkomende economieën in Azië zijn het internationale speelveld aan het veranderen. Deze landen ontwikkelen hun kenniseconomie in hoog tempo en vormen daarmee in toenemende mate concurrentie voor Nederland. In de bouwsector beschikken wij over een goede uitgangspositie om die concurrentie aan te gaan.

De bouw is de enige sector waarbij men al decennialang heeft moet voldoen aan de duurzaamheidsvisie van de overheid. Door onze manier van bouwen zijn wij als land ver in doorontwikkeld, geëvolueerd en hebben wij een informatievoorsprong.

The Sandt heeft als missie om deze informatievoorsprong te gebruiken om samen met een formatie van vaste partners een internationaal marktaandeel te verwerven en een toekomstig voorbeeld te worden in de internationale bouwwereld.

Vraag direct infopakket aan
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.